coaching methodieken

Afhankelijk van de coachingsvraag kunnen verschillende methodieken worden ingezet om het coachingsproces te ondersteunen. Hieronder enkele voorbeelden van door mij gebruikte methodieken:

 • Kernkwaliteiten en kernkwadranten: analyse van je sterke kenmerken en de bijbehorende uitdagingen, valkuilen en allergieën
 • Cirkels van Covey: onderscheid leren maken tussen invloed en betrokkenheid
 • Talentanalyse n.a.v. levenssuccessen
 • Geleide fantasie: d.m.v. een lichte trance bijv. afscheid nemen van een emotie
 • Rollenspel
 • Best Year Yet: welke rollen heb je tot nog toe gespeeld en welke wil je komend jaar spelen
 • S.W.O.T.I. : model dat de persoonlijke de sterktes en zwaktes analyseert, en in de omgeving de kansen en bedreigingen
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan
 • 4 vragen van Byron Katie: probleemanalyse
 • Associatiekaarten: kaarten met foto’s maken thema’s bespreekbaar die mensen doorgaans moeilijk onder woorden kunnen brengen
 • Enneagrammen: een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust / onbewust gedrag bezighoudt