wat is lifecoaching?

Een lifecoach gaat een serie gesprekken met je aan. Hij stemt zich af op jou, en stelt zich open, eerlijk en nieuwsgierig op. Er wordt gebruik gemaakt van de combinatie luisteren, samenvatten en doorvragen. Het uitgangspunt is de doelstelling die jij wilt halen. Dit doel wordt in het eerste gesprek helder gemaakt. Er wordt gekeken naar verwachtingen, naar wie je bent, wat je denkt en hoe je de wereld ervaart.

Je zal worden aangemoedigd om uitdagingen aan te gaan, obstakels te overwinnen en in actie te komen. Je blinde vlekken te ontdekken. Vertrouwen en openheid zijn hierbij de basisprincipes; de coach zorgt daarbij voor een goede sfeer waarin respect, privacy en geheimhouding vanzelfsprekend zijn. Hij fungeert als klankbord en als katalysator.

Het doel van lifecoaching is om de natuurlijke vaardigheden en talenten die ieder in zich heeft beter te benutten. Hierdoor wordt de tevredenheid en het geluksgevoel vergroot. We voelen ons goed wanneer we naar onze verlangens luisteren en ernaar kunnen handelen. De lifecoach stimuleert je bewust te worden van jouw sterke kanten en deze in te zetten, waardoor je in balans komt en met meer kracht, voldoening en plezier in het leven staat.

wat lifecoaching niet is

Lifecoaching is geen training en geen therapie. Waar training vaak meer gericht is op gedrag en vaardigheden, richt lifecoaching zich meer op mentaliteit. Er wordt geen vaste agenda gevolgd: de te volgen weg is afhankelijk van de doelstellingen van degene die gecoacht wordt. In tegenstelling tot therapie wordt er niet geholpen om trauma's uit het verleden te verwerken. Lifecoaching kan overigens wél een interessant alternatief zijn voor mensen die een gesprekstherapie overwegen.

Een coachingsgesprek is niet hetzelfde als een gesprek met een goede vriend. Je kan gecoached worden door vrienden, maar zij missen uiteindelijk de objectiviteit van een coach. Angst voor afwijzing speelt bijvoorbeeld geen rol in een coachingsessie. Vrienden kunnen je wel stimuleren in je coachingsproces en je hierin steunen en motiveren.