tweegesprek

De meest voorkomende vorm van lifecoaching is een tweegesprek. De volgorde van een coachingstraject is dan als volgt:

 • intakegesprek
  • Voorstellen aan elkaar
  • Afstemmen van verwachtingen
  • Vaststellen van de coachingsvraag
  • Formuleren van doelen
 • toezending voorstel
  • Inschatting van het aantal sessies en de bijbehorende kosten
  • Plan van aanpak
 • volgende gesprekken
  • Evaluatie van de voortgang
  • Bespreking van (eventuele) opdrachten
  • Stimuleren, observeren, reflecteren, eventueel confronteren en bijsturen
 • eindgesprek
  • Evaluatie van het totale traject

Het gehele coachingstraject bestaat uit een reeks van gesprekken en opdrachten. Het eerste gesprek is een intakegesprek; hier maken we kennis met elkaar en spreken we over die zaken in jouw leven welke je wilt veranderen. Ook kijken we of we beiden een goed gevoel bij elkaar hebben. Dit gesprek duurt 45 - 60 minuten. Je coachingsvraag en je doelstelling worden zo duidelijk mogelijk geformuleerd. Daarna gaan we bepalen wanneer jìj vindt dat je einddoel bereikt is. Die doelstelling wordt vervolgens zoveel mogelijk SMARTI geformuleerd, wat wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend. Uiteindelijk volgt een voorstel voor het aantal sessies die ik denk dat we nodig hebben om je einddoel te bereiken. Afhankelijk van de coachingsvraag zijn gemiddeld vier tot acht gesprekken voldoende. Ik heb gekozen voor een sessielengte van anderhalf uur, omdat in het verleden is gebleken dat een uur vaak net te kort is om goed de diepte in te kunnen gaan.

Belangrijk: ik zorg voor een samenvatting van elke sessie. Deze wordt binnen een week gemaild. Het grote voordeel is dat je zelf geen aantekeningen hoeft te maken en je aandacht dus volledig bij het gesprek kunt houden!

De duur van een coachingstraject hangt onder meer samen met de aard, omvang en achtergrond van de coachingsvraag, de tijd die je beschikbaar hebt voor eventuele opdrachten en of er van (onbewuste) belemmeringen sprake zijn. Soms zijn er één of meer opdrachten tijdens een sessie; afhankelijk van de situatie kan je ook gevraagd worden om thuis opdrachten te maken voor een volgende sessie.
Iedere sessie heeft als basis jouw coachingsvraag en je doelstelling. Tijdens elke sessie wordt opnieuw bekeken of we nog op de juiste weg zijn of dat er moet worden bijgestuurd. Wanneer je doel bereikt is volgt een evaluatiegesprek; daarna ga je zelfstandig verder.

Het tweegesprek vindt gewoonlijk bij mij thuis plaats. Bij goed weer bestaat ook de mogelijkheid om een wandelsessie in het nabijgelegen park te doen. Verandering van omgeving en de aanblik van bomen en planten kunnen helpen om sneller te ontspannen en zo gemakkelijker in contact te komen met jezelf.

Interesse? Neem dan vrijblijvend contact met me op!