Thema's en voorbeelden

Lifecoaching concentreert zich over het algemeen op levensvragen, -inzichten en
-filosofieën. Hieronder een greep uit de thema's die regelmatig ter sprake komen binnen mijn praktijk:

 • Bredere bewustwording
 • Acceptatie/aanvaarding
 • Meer en/of andere invalshoeken willen ervaren
 • Vergroten van het (zelf-)vertrouwen
 • Onderzoeken van de eigen identiteit
 • Bezinning en bezieling
 • Nieuwe inspiratie en/of motivatie
 • Doorbreken van beperkende overtuigingen
 • Meer uit het leven willen halen
 • Makkelijker keuzes willen maken
 • Makkelijker grenzen aan willen geven
 • Stress- en burn-out verschijnselen
 • Wat kun je versus wat wil je

Om het bovenstaande nog verder te verduidelijken staan hieronder enkele concrete voorbeelden die aanleiding zouden kunnen geven tot coaching:

 • Spanningen/problemen op het werk of binnen een (vriendschaps-)relatie
 • Twijfels en/of motivatieproblemen door bijv. ziekte
 • Burn-out verschijnselen veroorzaakt door een constant hoge werkdruk en/of het eigen perfectionisme
 • Onrealistische verwachtingen van het leven
 • Sociale druk ervaren binnen relaties of op het werk
 • Bij beslissingen vooral beren op de weg zien
 • Moeite hebben met het nemen van (de eigen) verantwoordelijkheid
 • Beter willen accepteren dat het leven niet alleen maar leuk is
 • Inzicht krijgen in de eigen (cirkel-)redeneringen
 • Geen "nee' durven zeggen
 • Minder optimaliseren en maximaliseren, meer genieten van "goed genoeg"
 • Sterker bewust worden van waarom en waarvoor je iets wél of niet doet

Belangrijk: mensen met een psychische aandoening zoals bijv. een stemmingsstoornis (depressie), angststoornis en/of trauma kunnen beter contact opnemen met een gekwalificeerd therapeut.